Panatang Makabayan Psychs SMART-Gilas 2.0

I remember reciting the Panatang Makabayan and how it woke a fat little grade school kid like me, not from deep slumber, but from daydreaming that I still was. The 7:30am bell still rings fresh in my memory. I remember how it froze the crammers in my class and how it reminded them that they got five freakin’ minutes left.

The Panatang Makabayan got us ready for the long and steamy day ahead, just like three shots of espresso or a bottle of energy drink. But more than this, it reminded us of what our Homeland demands from us — of her expectations.

Gilas 2.0 has been good enough to make us believe, to make us expect grand things.

Check out how the patriotic promise gets our SMART-Gilas 2.0 boys amped up for the FIBA Asia Cup knockout stages. In case of the its words being repressed deep into your memories, here is the original version:

Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang aking lupang sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi
Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan
Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang
Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas
Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.

Photo c/o FibaAsia.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ERROR: si-captcha.php plugin says captcha_library not found.